21.5.16

Τheatre of Nikopolis

The theatre of Nikopolis is the first monument observed by the visitor coming from the north. It lies in Proasteio, at the north of the fortified city, to the southeast of the monument of Augustus and to the east of the stadion. An impressive construction erected in the early first century AD together with other city buildings, it operated mainly during the religious celebration of Nea Aktia in honour of Apollo. Lists of winners in the Nea Aktia contests found in the temple of Apollo inform of competing poets, sophists, comedians, heralds, trumpeters, guitarists, announcers, pipers and mimes.

The theatre was built on the slope of a hill. In an effort to increase protection from earthquakes, a high buttressed wall was curved around the cavea. A wide corridor called diazoma divided the cavea into two sections, the main theatre and the epitheatro. At the corridor's ends were two large vaulted entrances. The outer protective wall had two stairways permitting spectators coming from the sanctuary of Apollo to access their seats. The cavea supported a peripheral portico probably sheltering spectators in case of a sudden storm. Only the pillars that propped up the roof remain of this gallery. The brick seats of the cavea were destroyed; the proedria (the first row of honour seats) was made of stone. Both the orchestra and the cavea were shaped as a regular semi-circle. There was a high, probably two-storey scene (characteristic of the Roman architecture) with three arched entrances at the fa?ade, communicating with the logeio (the platform between the scene proper and the orchestra where actors performed).

In recent years, works of fixing were undertaken at the monument, concerning particularly the scene walls and the pillars of the portico over the epitheatro.

Sources / Bibliography / Photos

Χαράλαμπος Γκούβας: «Η Ιστορία του Νομού Πρέβεζας», 2009
Γκούβας Χαράλαμπος: «Η Έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου. Τοπογραφία και Φωτογράφηση», Πρέβεζα , 2006, εφημερίδα Τοπική Φωνή.
Γκούβας Χαράλαμπος: «Η Ιστορία του Νομού Πρέβεζας», έκδοση του Ιδρύματος «’Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Πρέβεζας Χαράλαμπος Γκούβας», Πρέβεζα, 2009.
Δικτυακό Περιοδικό «Θερμοϋδραυλικός»: Ιστοσελίδα: http://www.thermoydravlikos.gr,.
Ιστοσελίδα Μηχανικών Πολυτεχνείου: «Αρδευτικά έργα αρχαιότητας» http://www.geocities.com/sfetel/gr/plumb_waters_g.htm.
Εγκυκλοπαίδεια: «Wikipedia» Αγγλική και Ελληνική έκδοση.
Εγκυκλοπαίδεια: «Britannica»
Εγκυκλοπαίδεια: «Microsoft Encarta».
Εγκυλοπαίδεια: «Δομή»
Εκκλησία της Ελλάδος: «Παύλος Πρώτος μετά τον Ένα», Εκδόσεις: Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2001, σελ. 73. Εγκυκλοπαίδεια
Ζάχος Κωνσταντίνος: «Η Έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου στη Νικόπολη», έκδοση ΙΒ Εφορείας Αρχαιοτήτων, 2005.
Ιδρυμα «Μουσείο Τεχνών & Επιστημών Χαράλαμπος Γκούβας»: http://prevezamuseum.spaces.live.com
Νικόπολις: Δύο περίπατοι, Συλλογικό έργο: Αθηνά Κωνσταντάκη, Μαρία Σκανδάλη, Ελένη Συνεσίου, επιμέλεια: Βούλα Γ. Σοφοπούλου, φωτογράφηση: Νίκος Δ. Καράμπελας, Αθηνά Κωνσταντάκη, Χάρης Μπίλιος, 1η έκδ., Πρέβεζα, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, 2000, ISBN 960-7660-08-0, ISBN 978-960-7660-08-4
Κορομηλά Μαριάννα: «Εν τω Σταδίω», εκδόσεις Άγρα, 2004.
Μπαχαρνίκου Μιλένα: «Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης».
Παπαδήμας Γεώργιος: «Άκτια», έκδοση 1992,
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου για τη Νικόπολη, που έγινε 11-14 Σεπτεμβρίου 2002 στην Πρέβεζα.
Σαμσάρης Κ. Δημήτρης: Η Άκτια Νικόπολη και η "χώρα" της (Νότια Ήπειρος - Ακαρνανία). Ιστορικογεωγραφική και επιγραφική συμβολή, Θεσσαλονίκη 1994
Υπουργείο Πολιτισμού: Ιστοσελίδα «Οδυσσέας»: «Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης».
Υπουργείο Πολιτισμού: Ιστοσελίδα «Οδυσσέας: «Αρχαία Νικόπολη»
Φουρίκης Πέτρος: «Νικόπολις Πρέβεζα», έκδοση 1930, επανέκδοση Δωδώνης 2007,
Χυτήρη Τάνια: «Νικόπολις», ιδία έκδοση 2007
G.F.Hertzberg – Καρολίδου: «Ιστορία της Ελλάδος επί της Ρωμαϊκής Κυριαρχίας», Αθήναι 1902.
Le Quien: «Oriens Christianus», Parisiis, 1740, τόμος ΙΙ, σελίδα 134.
Runciman Steven Sir: «Βυζαντινός πολιτισμός», εκδόσεις Γαλαξίας-Ερμείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------