23.7.16

"Κατεβάστε" Αρχαία Ελληνικά Κείμενα / Download Ancient Greek TextsΠλήρη κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή


Έκδοση
Συμπιεσμένο
αρχείο
Αισχίνης, Επιστολές (σε pdf), προσφορά του Α.Κ.
1.0
Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου
1.1
Αισχύλος, Αγαμέμνων
(ed. G. Murray, Oxford 1955)
προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0
Αισχύλος, Επτά επί Θήβας
(ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926)
1.0
Αισχύλος, Ευμένιδες
(ed. Herbert Weir Smyth, 1926)
1.0
Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης
1.0
Αισχύλος, Χοηφόροι
(ed. Herbert Weir Smyth, 1926)
1.0
Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Α'
1.0
Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Β'
1.0
Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Γ'
1.0
Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκης Επιτομή
προσφορά Σπύρου Μησιακούλη
1.0
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Ι & ΙΙ
(ed.
J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894)
1.1
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία IIΙ & ΙV
(ed.
J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894)
1.1
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία V-X
προσφορά του Σπύρου Μησιακούλη
1.0
Αριστοτέλης, Μικρά Φυσικά
(ed. W. D. Ross, Oxford 1955)
1.0
Αριστοτέλης, Περί Αρετών και Κακιών
1.0
Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής
1.0
Αριστοφάνης, Αχαρνείς
1.0
Αριστοφάνης, Βάτραχοι
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907)
1.0
Αριστοφάνης, Ειρήνη
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907)
1.0
Αριστοφάνης, Ιππείς
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907)
1.0
Αριστοφάνης, Λυσιστράτη
1.0
Αριστοφάνης, Νεφέλες
1.0
Αριστοφάνης, Σφήκες
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907)
1.0
Αρχίας, Επιγράμματα
προσφορά του Slaven Skoko
(και σε html)
1.0
Διογένη Λαέρτιου
Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων
(μόνο κείμενο σε html)


Επίκτητος, Εγχειρίδιον
(ed. H. Schenkl, Teubner Leipzig 1916)
1.0
Ευριπίδης, Βάκχαι
(ed. Gilbert Murray, Oxford.
1913)
1.0
Ευριπίδης, Ηλέκτρα 
(ed. G. Murray, Oxford 1913)
1.0
Ευριπίδης, Ιππόλυτος 
(ed. J. Diggle, Oxford 1984)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0
Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις
1.0
Ευριπίδης, Μήδεια
1.0
Επίκουρος, Κύριαι Δόξαι
1.0
Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα
1.0
Ηρόδοτος, Κλειώ (Ιστοριών α')
1.0
Ηρόδοτος, Ευτέρπη (Ιστοριών β')
1.1
Ηρόδοτος, Ιστοριών γ'-θ'
(ed. A. D. Godley. Cambridge 1920)
1.1
Ησίοδος, Ασπίς Ηρακλέους
1.0
Ησίοδος, Έργα και Ημέραι
Χάρη στον Manuel Delgado Dominguez
1.0
Ησίοδος, Θεογονία
1.0
Θεόκριτος, Ειδύλλια
επίσης σε HTML μορφή με εισαγωγή στο έργο του Θεόκριτου
1.1
Θεόφραστος, Χαρακτήρες
επίσης με μετάφραση και πίνακες του Εμ. Δαϋίδ
1.0
Θουκυδίδης, Ιστοριών Α', Β' και Γ'
μετατραπή σε Unicode από αρχεία στο Internet Ancient History Source Book του Paul Halsall, κατόπιν αδείας
1.2
Θουκυδίδης, Ιστοριών Δ', Ε', Ζ', Η' και Θ'
(ed H.S. Jones - J.E. Powell, Oxford 1942)
1.0
Ιπποκράτης, Περί ιερής νούσου
1.0
Ισοκράτης, Βούσιρις, Κατά των σοφιστών, Νικόκλης, Παναθηναϊκός, Πανηγυρικός, Φίλιππος.
Προσφορά του Μιχάλη Σολομωνίδη
1.0
Λουκιανός, Αληθών Διηγημάτων
1.1
Λουκιανός, Δίκη Συμφώνων του Σίγμα προς το ταυ υπό τοις επτά φωνήεσιν
1.1
Λουκιανός, Ηρόδοτος ή Αετίων
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0
Λουκιανού Θεών Διάλογοι
μόνο αρχαίο κείμενο σε html.
(ed. M.D. Macleod, Cambridge, Mass., 1961)


Λουκιανός, Νεκρικοί Διάλογοι
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0
Λουκιανός, Πατρίδος Εγκώμιον
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0
Λουκιανός, Περί Θυσιών
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0
Λουκιανός, Περί Ορχήσεως
Επίσης και με μετάφραση Ι. Κονδυλάκη
1.0
1.0
Λουκιανός, Περί του ενυπνίου ήτοι βίος Λουκιανού
1.0
Λουκιανός, Περί του μη Ραδίως Πιστεύειν Διαβολή
1.1
Λουκιανός, Ποδάγρα
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0
Λουκιανός, Πως δεί ιστορίαν συγγράφειν
Επίσης και μαζί με μετάφραση του Ι. Κονδυλάκη
1.0
Λουκιανός, Συμπόσιον ή Λαπίθαι
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0
Λουκιανός, Χάρων ή Επισκοπούντες
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0
Λυσία, Υπέρ Αδυνάτου
(ed. U. Albini, Sansoni, Florence 1955)
Προσφορά της Γεωργίας Γαλάνη
1.0
Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου
(ed. U. Albini, Sansoni, Florence 1955)
Προσφορά της Γεωργίας Γαλάνη
1.0
Μενάνδρου, Δύσκολος
(ed. F.H. Sandbach, Oxford 1972)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0
Μουσαίου, Τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον
(ed.
H. Färber, Munich 1961)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0
Λυρικά, (Καλλίνος, Τυρταίος, Μίμνερμος, Θέογνις, Αρχίλοχος, Σιμωνίδης, Αλκαίος, Σαπφώ, Ανακρέων κ.ά.)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0
Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις
1.1
Ξενοφών, Συμπόσιον
1.0
Όμηρος, Ιλιάδα
(ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920)
Η α' ραψωδία, χάρη στον Manuel Delgado Dominguez.
Μπορείτε να κατεβάσετε χωριστά κάθε ραψωδία από εδώ.
1.0
Όμηρος, Οδύσσεια
Επίσης και με μετάφραση Αργ. Εφταλιώτη.
Μπορείτε να κατεβάσετε χωριστά κάθε ραψωδία από εδώ.
1.1
Παυσανίας, Αττικά
(ed. F. Spiro. Leipzig, Teubner. 1903)
1.0
Παυσανίας, Κορινθιακά
(ed. F. Spiro. Leipzig, Teubner. 1903)
1.0
Πίνδαρου, Ολύμπια I & Νέμεα I
(ed.
H. Maehler [post B. Snell], Leipzig 1971)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους
(ed. John Burnet, 1903)
1.0
Πλάτων, Ευθύφρων
(ed. John Burnet, 1903)
1.0
Πλάτων, Η Έβδομη Επιστολή
Επίσης και με αγγλική μετάφραση του J. Harward
1.0
Πλάτων, Κρίτων
(ed. John Burnet, 1903)
1.0
Πλάτων, Νόμοι
προσφορά του Σπύρου Μησιακούλη
1.0
Πλάτων, Πολιτεία
προσφορά Σπύρου Μησιακούλη
1.0
Πλάτων, Συμπόσιον
1.1
Πλάτων, Τίμαιος
(ed. John Burnet, 1903)
1.0
Πλάτων, Φαίδρος
1.0
Πλάτων, Φαίδων
(ed. John Burnet, 1903)
1.0


Σοφοκλής, Αίας
(Ed. Richard Jebb.
Cambridge. 1893)
1.0
Σοφοκλής, Αντιγόνη
(ed. Sir Richard Jebb, Cambridge.
1891)
1.0
Σοφοκλής, Ηλέκτρα
(ed. Richard Jebb, Cambridge.
1894)
1.0
Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολονώ
(ed. Sir Richard Jebb, Cambridge. 1889)
1.0
Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος
(ed. Sir Richard Jebb. Cambridge. 1887)
1.0
Σοφοκλής, Τραχινίαι
(ed. Richard Jebb, Cambridge, 1892)
1.0
Σοφοκλής, Φιλοκτήτης
(ed. Sir Richard Jebb.
Cambridge. 1898)
1.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------