12.9.16

ἀεὶ ὁ θεὸς γεωμετρεῖ / Aei ho theos geōmetreî.

Papyrus, dated 75–125 A.D. describing one of the oldest diagrams of Euclid's Elements

ἀεὶ ὁ θεὸς γεωμετρεῖ
Aei ho theos geōmetreî.
"God always geometrizes" — Plato

Plutarch elaborated on this phrase in his essay Πῶς Πλάτων ἔλεγε τὸν θεὸν ἀεί γεωμετρεῖν "What is Plato’s meaning when he says that god always applies geometry".Based on the phrase of Plato, above, a present day mnemonic for π (pi) was derived:
ἀεὶ ὁ θεὸς ὁ μέγας γεωμετρεῖ τὸ σύμπαν
Aeì ho theòs ho mégas geōmetreî tò sýmpan.

Always the great god applies geometry to the universe
π = 3.1415926...
π = 3.1415926...
ἀεὶθεὸςμέγαςγεωμετρεῖτὸσύμπαν
3 letters1 letter4 letters1 letter5 letters9 letters2 letters6 letters

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------