8.12.16

Πήλινο δισκοειδές ακρωτήριο από το Ηραίο / Terracota discoid acroterion from Heraion


Την κορυφή κάθε αετώματος του ναού της Ήρας επέστεφε ένα πήλινο δισκοειδές ακρωτήριο, που συμβόλιζε ίσως τον ήλιο ή άλλο ουράνιο σώμα. Το συγκεκριμένο ακρωτήριο προέρχεται από το ανατολικό αέτωμα του Ηραίου. Είναι έργο λακωνικού εργαστηρίου και μοναδικό για το μέγεθος καθώς και για την εντυπωσιακή ποικιλία της γραπτής διακόσμησης και την πλούσια εναλλαγή των πλαστικών με τα επίπεδα μέρη του.

On top of each gable of the temple of Hera crowned a clay disc cape, which perhaps symbolized the sun or another celestial body. This cape comes from the east pediment of the Heraion. It is from a Laconian workshop and unique for its size and for its impressive variety of painted decoration.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας - Archaeological Museum of Olympia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------