5.2.17

Εργαστήριο συντήρησης γλυπτών

Το εργαστήριο συντήρησης γλυπτών του Μουσείου Ακροπόλεως συστάθηκε το 1982 από την Α΄ ΕΠΚΑ και στεγάζεται σήμερα στο χώρο των υπόγειων αποθηκών, στα δυτικά του Μουσείου. Από τις πρώτες εργασίες που ανέλαβε ήταν η ομαδοποίηση και τακτοποίηση των θραυσμάτων των γλυπτών στις αποθήκες, η οργάνωση του αρχείου συντήρησης και η αρχειοθέτηση του φωτογραφικού υλικού. Ακολούθησε η ταξινόμηση γλυπτών στο χώρο της Cour Anglaise που βρίσκεται στα νότια του Μουσείου.
Στο εργαστήριο συντήρησης γλυπτών εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:
- έρευνα για την ταύτιση των θραυσμάτων
- συστηματική συντήρηση αναθηματικών και αρχιτεκτονικών γλυπτών
- κατασκευή βάσεων και στηριγμάτων για τη στήριξη των γλυπτών
- ενημέρωση του αρχείου συντήρησης και του φωτογραφικού αρχείου
- προετοιμασία αντικειμένων και κατασκευή βάσεων στήριξης για περιοδικές εκθέσεις, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Οι παραπάνω εργασίες διέπονται από την αρχή της αναστρεψιμότητας.

Από το 2000 το εργαστήριο συντήρησης γλυπτών εντάχθηκε στην ΥΣΜΑ, υπό την εποπτεία της Α΄ ΕΠΚΑ. Το 2001 άρχισε η προετοιμασία του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνος (μετοπών, ζωφόρου και εναετίων γλυπτών), καθώς και άλλων αντικειμένων για την έκθεση του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Οι εργασίες αυτές υπαγόρευσαν την ενίσχυση του εργαστηρίου, από το 2003, με προσωπικό από τον Οργανισμό Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακροπόλεως (ΟΑΝΜΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------