8.4.17

Περιρραντήριο

ENGLISH
Artifacts | Pottery of Ancient Greece / Αρχαιοελληνική αγγειογραφία

Αγγεία για κηδείες και τελετές
Κέρνος | Λήκυθος | Λουτροφόρος | Φιάλη | Κάλπις | Περιρραντήριο
Το περιρραντήριο (περί + ῥαίνειν) ήταν αρχαίο ελληνικό αγγείο που χρησίμευε στις λατρείες ως δεξαμενή αγιασμένου νερού.
Τα περιρραντήρια ήταν μαρμάρινες ( συνήθως) λεκάνες με νερό, στημένες κοντά στους βωμούς που χρησίμευαν στον τελετουργικό καθαρμό των πιστών και  το ράντισμα των θυμάτων (όπως ο σημερινός χριστιανικός αγιασμός).
Ήταν κατασκευασμένο από λαξευτή πέτρα, μάρμαρο και σπανιότερα από ψημένο πηλό. Εξωτερικά ήταν διακοσμημένο με τρεις ή τέσσερις γυναικείες μορφές που το κρατούσαν, ενώ σπάνια το συναντάμε και με υψηλό πόδα. Έχει βρεθεί σε διάφορα ιερά. Δεν πρέπει να συγχέεται με το λουτήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------