11.5.17

Statue of Alexander Diakos (Дьякос, Александрос), Rhodes, Rhodes Island / Άγαλμα του Αλέξανδρου Διάκου στην Ρόδο, Ν. Ρόδος photo by Μάξιμος Καντακουζηνός


Statue of Alexander Diakos, Rhodes, Rhodes Island 
Άγαλμα του Αλέξανδρου Διάκου στην Ρόδο, Ν. Ρόδος 
Ο Έλληνας Ήρωας Αλέξανδρος Διάκος γεννήθηκε το 1911 στη Χάλκη και πήγε στο Γυμνάσιο στη Ρόδο. Μεγάλωσε μέσα στην ιταλική κατοχή αλλά γαλουχήθηκε με τα ιδανικά της Ελευθερίας και ο άσβηστος πόθος του ήταν να δει τα Δωδεκάνησα ελεύθερα και ενωμένα με την Μητέρα Ελλάδα. Από μικρή ηλικία ο Αλέξανδρος αντιδρούσε στις ιταλικές διαταγές και απαγορεύσεις, αντιδρούσε στην ιταλική κατοχή. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος που τον οδήγησε στην Αθήνα και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων όπου αποφοίτησε το 1934 ως Ανθυπολοχαγός του πεζικού.

Η κήρυξη του πολέμου τον βρήκε υπολοχαγό στη Πίνδο, Διοικητή του 2ου Λόχου του 4ου Συντάγματος Πεζικού υπό τις διαταγές του Συνταγματάρχη Δαβάκη. Έτσι έλαβε μέρος σε μια από τις πρώτες μάχες του ελληνοιταλικού πολέμου και σκοτώθηκε την 1η Νοεμβρίου του 1940, προσπαθώντας να οδηγήσει τους άντρες του στην ανακατάληψη ενός υψώματος από τους ιταλούς.

Ο ταγματάρχης Ιωάννης Καραβίας στην αναφορά της μάχης όπου έλαβε μέρος ο Αλέξανδρος Διάκος περιγράφει: "Πολλαπλάσιοι ιταλικοί δυνάμεις αντεπετέθησαν κατά των οπλιτών του λόχου, αναζητούντων θέσεις αμύνης εναντίον του φονικωτάτου πυρός των πολυβόλων. Με αδάμαστον αποφασιστικότητα και ακλόνητον θάρρος ο υπολοχαγός Διάκος Αλ., όρθιος και κραυγάζων προς τους άνδρας του εν μέσω νεκρών και τραυματιών οιμωζώντων, παρά τα δραστικώτατα πυρά του εχθρού, αδιαφορών διά τον θάνατον, όστις επλανάτο πέριξ αυτού, κατώρθωσε ν’ ανασυντάξη εκ τρίτου τον λόχον, να τον εμψυχώση και να τον ρίψη μετά νέας ορμής εναντίον των λυσσωδώς αμυνομένων Ιταλών. Καθ’ ον δε χρόνον διά τετάρτην φοράν ο δοκιμασθείς λόχος εκαλείτο με την λόγχην εφ’ όπλου ν’ αντιμετώπιση νέαν, θραυσθείσαν και αυτήν, αντεπίθεσιν του εχθρού διά της τελικής εφόδου του, ο δε ηρωικός διοικητής του λόχου αυτού, τεθείς επί κεφαλής, εκραύγαζε με φωνήν Άρεως: «Εμπρός! παιδιά, για μια μεγάλη Ελλάδα και μίαν ελεύθερη Δωδεκάνησο», ριπή πολυβόλου τον εφόνευσε."

Ο Αλέξανδρος Διάκος ήταν ο πρώτος αξιωματικός του στρατού ξηράς που σκοτώθηκε το 1940. Η Ελλάδα, η Ρόδος, Η Χάλκη και όλοι οι Έλληνες του χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Αιωνία του η μνήμη! Στο Μανδράκι της Ρόδου υπάρχει ένα άγαλμα του σε στάση επίθεσης, ως ελάχιστος φόρος τιμής, αλλά και ως τόπος συντήρησης της μνήμης.

Александрос Дьякос (греч. Αλέξανδρος Διάκος Халки 1911-Пинд 29 октября 1940) — младший офицер греческой армии Второй мировой войны. Дьякос был первым греческим офицером павшим в греко-итальянскую войну 1940-1941 годов. Его героическая смерть и тот факт что он, первый павший в бою офицер, происходил с островов, находящихся под итальянским контролем, сделали его символом той войны

Александрос Дьякос родился на острове Халки архипелага Додеканес, вблизи северо-западного побережья Родоса, в 1911 году. На следующий год после его рождения и после победы Италии над турками в Итало-турецкой войне, Архипелаг Додеканес перешёл под контроль Италии. Была предпринята попытка итализации островов, которая достигла своей кульминации в 1936 году, с назначением фашистского квадрумвира Де Векки, Чезаре Мария правителем “Итальянских Эгейских островов”. Попытка итализации островов встретила сопротивление православного греческого населения. Некоторые источники утверждают, что в 1925 году он сорвал итальянское знамя с гимназии на острове Родос, но другие источники оспаривают это, отдавая эту заслугу другим гимназистам. Дьякос покинул острова в 18-летнем возрасте, в 1929 году, и отправился в Афины, где поступил в Военное училище эвэлпидов. Закончил училище в 1934 году и был зачислен в греческую армию.

Греческая победа войне была предопределена в первые дни на горном хребте Пинда, где бригада полковника Константина Давакиса, насчитывающая 2 тысячи солдат, отразила наступление 15 тысяч альпинистов дивизии Джулия (см. Сражение на Пинде). Давакис находился в оппозиции к режиму генерала Метаксаса и был отозван в армию и назначен командиром бригады Пинда всего 2 месяца до итальянского вторжения. Предпринял срочные меры по подготовке обороны. Утром 28 октября 1940 года Давакис не стал следовать совету заместителю военного министра Н.Падимаса «мы дадим (лишь) несколько залпов в честь оружия». Сформировав дополнительные взводы из писарей, поваров и почтальонов, Давакис отдал приказ о контранступлении.

В Ликорахи держал оборону раненый подполковник Мисирис. В результате его обороны, итальянцы отступили и греки взяли в плен 210 альпинистов. Лейтенант Дьякос отдал приказ атаки «с примкнутым штыками» и занял высоту Чука (высота пророка Ильи). Итальянский артобстрел вынудил Дьякоса оставить высоту. Дьякос перегруппировал свою роту и выкрикнул (греческая идиома) «у кого хватит сердца, пусть следует за мной». С греческим боевым кличем «Аэра !», «Аэра !» рота вновь заняла высоту. Мнгократные силы итальянских альпинистов вынудили роту снова оставить высоту. Дьякос со своей ротой контратаковал и, в третий раз, взял высоту, но вновь был вынужден оставить её. Перегруппировав оставшихся в живых, Дьякос предпринял четвёртую атаку и поднялся на вершину, где был скошен очередью пулемёта. Через два дня, взяв окончательно высоту, греческие солдаты нашли труп лейтенанта Дьякоса, без пуговиц на кителе. Одни решили что это было надругательством над офицером, другие решили ,что в знак признания доблести офицера, итальянцы взяли пуговицы на память

Лейтенант Дьякос похоронен на кладбище близлежащего села Зузули. Памятник ему установлен на въезде в городок Самарина, на Родосе и на его родном островке Халки. Его именем названо множество улиц по всей Греции. Греческая армия назвала его именем военный лагерь в Ламия (город).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------