2.7.17

Το Σωματείο Οικοδόμων Βέροιας καταγγέλλει την ΕΦΑ Ημαθίας για φωτογραφικές προκηρύξεις

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: Το Σωματείο οικοδόμων Βεροίας καταγγέλλει την Ε.Φ.Α ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ).

Έχει παραγίνει το κακό τόσα χρόνια με τις φωτογραφικές προκηρύξεις εργαζομένων στην Αρχαιολογία. Αλλά φέτος στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ – ΦΑΣΗ ∆.1» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ και ανακοινώθηκε στις 24/5/2017 μόνο το όνομα και το επίθετο τον ανθρώπων που προτίθεται να προσλάβει δεν ανακοίνωσε.

Στη 2μηνη αυτή προκήρυξη εργασίας κινούμενη στα όρια της νομιμότητας προσλαμβάνει συγκεκριμένα άτομα,απολύτως μεροληπτικά. Έτσι συνηθίζει να χειρίζεται  τα θέματα του πολιτισμού η ηγεσία της Ε.Φ.Α ΗΜΑΘΙΑΣ.

Ως εργαζόμενοι νιώθουμε θλίψη και απογοήτευση από αυτά τα φαινόμενα που βάζουν την ηθική στο περιθώριο.Κάθε φορά γίνονται εκατοντάδες αιτήσεις.Πολλοί συνάδελφοι παραμένουν άνεργοι,άλλοι οδηγούνται για εργασία στους γύρω νομούς.Όμως κάποιοι άλλοι απολαμβάνουν εδώ και χρόνια τα προνόμια των ευνούχων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------