5.7.17

Μεγάλη δημοπρασία σήμερα από τον οίκο Christie’s με πολλά αρχαία ελληνικά έργα τέχνης

Οι δύο όψεις αττικού ερυθρόμορφου αγγείου που δημοπρατείται σήμερα από τον οίκο Christie’s.

Στη μεγάλη δημοπρασία αρχαιοτήτων, σήμερα στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο, ανάμεσα στα Αιγυπτιακά και Ρωμαϊκά αντικείμενα υπάρχουν και πάρα πολλά αρχαία ελληνικά έργα τέχνης. Πανέμορφα αγγεία καθώς και ευρήματα του Μινωικού Πολιτισμού


A MINOAN BRONZE MALE VOTARY
LATE MINOAN I, CIRCA 1600-1500 B.C.
A MINOAN SERPENTINE VESSEL
MINOAN III-MIDDLE MINOAN II, CIRCA 2000 B.C.
AN EAST GREEK POTTERY FIGURAL ARYBALLOS
CIRCA EARLY 6TH CENTURY B.C.
A GREEK BRONZE PATERA HANDLE
SOUTH ITALY, CIRCA LATE 6TH-EARLY 5TH CENTURY B.C.
A GREEK BRONZE MIRROR
ARCHAIC PERIOD, LATE 6TH-EARLY 5TH CENTURY B.C.
AN ATTIC BLACK-FIGURED PANEL AMPHORA
WORKSHOP OF LYDOS, CIRCA 560-540 B.C.
AN ATTIC BLACK-FIGURED BAND-CUP
ATTRIBUTED TO THE ELBOWS OUT PAINTER, CIRCA 540 B.C.
AN ATTIC BLACK-FIGURED 'DEIANEIRA TYPE' LEKYTHOS
CIRCA 570-550 B.C.
AN ATTIC RED-FIGURED PELIKE
CIRCA MID 5TH CENTURY B.C.
AN ATTIC RED-FIGURED BELL-KRATER
ATTRIBUTED TO THE AMAZON PAINTER, CIRCA 350-325 B.C
A GREEK MARBLE STATUE OF APHRODITE ANADYOMENE
HELLENISTIC PERIOD, CIRCA 2ND-1ST CENTURY B.C.
A GREEK FRAGMENTARY TERRACOTTA PROTOME
SICILY, CIRCA 6TH CENTURY B.C.
A GREEK TERRACOTTA FEMALE BUST PROTOME
TARANTINE, CIRCA 4TH CENTURY B.C.
A GREEK BLACK-GLAZED BOAR ASKOS
SOUTH ITALY, CIRCA 320-290 B.C. 
A GREEK CORAL CAMEO OF ZEUS
HELLENISTIC PERIOD, CIRCA 2ND CENTURY B.C.
και πάρα πολλά άλλα αντικείμενα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------