1.8.17

Υδραυλικός τροχός

Οι πρώτοι νερόμυλοι αποδίδονται ιστορικά στον υδραυλικό τροχό της Περαχώρας, μια μηχανή που κινείτο με νερό η οποία παρουσιάστηκε στην Ελλάδα τον 3ο αιώνα π.Χ. Τον τροχό εφεύρε, κατά πάσα πιθανότητα, ο Φίλων ο Βυζάντιος.

Αρχαιοελληνική κατασκευή άντλησης νερού του 3ου αιώνα π.Χ., υπολείμματα του οποίου εντοπίστηκαν από τον Tomlinson σε ανασκαφές στην Περαχώρα Κορινθίας από όπου έχει πάρει και το όνομα του.
Ο υδραυλικός τροχός είναι γνωστός από την αρχαία εποχή και χρησιμοποιούταν στα αρδευτικά συστήματα της αρχαίας Ανατολής, στην Αίγυπτο, Ασσυρία, Κίνα, Ινδία και αργότερα στους νερόμυλους της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης
Αποτελούνταν από ένα μεγάλο κατακόρυφο τροχό που έφερε χάλκινα ή πήλινα δοχεία και περιστρεφόταν με τη βοήθεια ζώων μέσω δύο καθέτων εμπλεκόμενων ξύλινων γραναζιών. Τα δοχεία αυτά γέμιζαν στο κατώτερο σημείο του τροχού και στην συνέχεια ανατρέπονταν σε αύλακα στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής τους. Έχει προστεθεί ηλεκτρική κίνηση για την προσομοίωση της λειτουργίας του και ένα πλαστικό δοχείο για την ανακύκλωση του νερού. Η μηχανή αυτή αποτελούνταν από ξύλινη σταθερή βάση πάνω από υδατοδεξαμενή, εφοδιασμένη με περιστρεφόμενο τροχό που έφερε 8 δοχεία στην περιφέρειά του. Επιπλέον, συνδεόταν με σύστημα διαφορικών τροχών έτσι ώστε η κίνηση των ζώων στο οριζόντιο επίπεδο να έθετε σε κίνηση τον κατακόρυφο τροχό. Ο {υδραυλικός} τροχός αυτός είναι υδραυλικός κινητήρας συνήθως με οριζόντιο άξονα που λειτουργεί κυρίως με το βάρος του νερού. Αποτελείται από στεφάνη με πτερύγια ή με κουβάδες, η οποία συνδέεται διαμέσου ακτίνων με τον οριζόντιο άξονα από όπου η ισχύς μεταδίδεται στις μηχανές με ιμάντα ή σκοινί ή με οδοντωτούς τροχούς. Διακρίνουμε, ανάλογα με τον τρόπο προσαγωγής του νερού, τροχούς χαμηλής πίεσης, μέσης πίεσης και υψηλής πίεσης.
Πηγή/Φωτογραφία/Βιβλιογραφία

"Tomlinson, The Perachora waterworks"
"Chr. Lazos, Hydraulic instruments and mechanisms in Egypt during the Ptolemaic era"
Augusta Stylianou 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------